در انتظار فردای آزاد و آبادی هستیم که سرزمین مان چون مهرگان پیام آور عشق و روشنایی باشد

در آستانه ی مهرگان زیبای هزاران ساله،

و با امید به زنان و مردان شجاع و تاریخ ساز ایرانزمین

در انتظار فردای آزاد و آبادی هستیم که سرزمین مان چون مهرگان پیام آور عشق و روشنایی باشد

مهرگان 1401 ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سارینا اسماعیل زاده، نوجوان دیگری که به دست «قاتلین زییایی» کشته شد و امروز حکومت اسلامی قتل او را هم خودکشی اعلام کرد.

Read Next

گفتگوی بسیار مهم سیما ثابت، با شخصیت های پارلمانی و سیاسی در کشورهای آمریکا، اروپا، و کانادا درباره وقایع اخیر در ایران