• بنیاد میراث پاسارگاد

راه پُر سنگلاخ تجدّد در ایران – دکتر ماشاالله آجودانی

سخنرانی دکتر ماشاءالله آجودانی

Read Previous

آتش سده را روشن نگاهداریم، حتی با روشن کردن یک شمع

Read Next

حمام تاریخی کرمانشاه را هم به بخش خصوصی می دهند