دکتر سیروس آموزگار، ایراندوستی اندیشمند از میان ما رفتند

با کمال تاسف خبر شدیم که دکتر سیروس آموزگار، نویسنده، حقوقدان، اقتصادان و استاد دانشگاه زندگی را وداع گفتند.

آموزگار صاحب مقالات فراوان در زمینه های مختلف بود. او ده ها داستان بلند، دو اپرا، تعدادی نمایشنامه و بیش از صد داستان کوتاه و صدها نمایشنامه رادیویی از خود به جای گذاشت.

سیروس آموزگار در جریان انقلاب سال ۵۷، از معدود شخصیت هایی بود که خطراتی را که وجود یک حکومت اسلامی می تواند برای ایران و ایرانی داشته باشد، دریافته بود و به همین دلیل در کنار شاپور بختیار ایستاد، و سرپرستی وزارت اطلاعات و جهانگردی در کابینه او را پذیرفت.

پس از انقلاب سیروس آموزگار ایران را ترک گفت و همراه با همسر و فرزندانش مقیم پاریس شد.

بنیاد میراث پاسارگاد از دست دادن این شخصیت ایراندوست و اندیشمند را به همسر گرامی ایشان، فرزندانش، و دوستان و دوستداران او تسلیت می گوید

نام و یاد عزیزشان همیشه روشن

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیانیه جبهه ملی ایران- خارج از کشور : کنفرانس محیط زیست در شهر گلاسکو بریتانیا – گرمایش کره زمین

Read Next

آرامش دوستدار و پریشانی ما! – مزدک بامدادان