جایزه نوروز 1403

آقای هربرت کریم مسیحی

بهترین شخصیت سال
رشته هنرهای تجسمی

آقای هربرت کریم مسیحی، عکاس آثار تاریخی، و صاحب سبک در ژانر عکاسی آثار تاریخی، و کاشف امضاهای معماران باستانی، جایزه نوروز بهترین شخصیت سال در رشته هنرهای تجسمی را دریافت کرده اند به خاطر:

ـ انتخاب آثار فرهنگی و تاریخی ایران برای عکاسی، و تمرکز بر آنها به عنوان یک سوژه اصلی

ـ تلفیق سبک های مختلف عکاسی و به وجود آوردن سبکی تازه در ژانر عکاسی آثار تاریخی

ـ داشتن نگاهی موشکاف برای انتخاب بخش های درخشان یک اثرتاریخی و به تصویر

ـ کشیدن آنها به گونه ای که مورد توجه بیشتر قرار گیرد

ـ برانگیختن بیننده برای دیدن جزئیات معماری آثار باستانی ایران و دریافت ارزش های کم نظیر آنها

ـ کاشف وجمع کننده ی امضاهای حجاران و معماران در آثار باستانی ایران

spring flowers_1

دکتر ناصر کرمی

بهترین شخصیت سال
در رشته میراث طبیعی و محیط زیست

دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس، مدرس و کارشناس محیط زیست، نویسنده ، پیشگام روزنامه نگاری محیط زیست در ایران «جایزه نوروز بهترین شخصیت سال در رشته محیط زیست و میراث طبیعی» را دریافت کرده اند به خاطر:

ـ بیش از چهار دهه تلاش برای حفظ میراث طبیعی و محیط زیست ایران

ـ تلاش برای به روز شدن دانش خود در رشته های میراث طبیعی و محیط زیست، با معیارهای جهانی

ـ روشنگری ها و هشدارهای به هنگام در ارتباط با خطراتی که محیط زیست ایران را تهدید می کند

ـ پژوهش ها و نشر مقاله ها و کتاب های مختلف و موثر در ارتباط با توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در ایران و خارج ایران

ـ داشتن ارتباطی دایمی با مسایل میراث طبیعی و محیط زیست ایران، با وجود دوری جغرافیایی از ایران

spring flowers_1

دکتر ژاله آموزگار

بهترین شخصیت سال
در رشته میراث فرهنگی و تاریخی

دکتر ژاله آموزگار پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، استوره‌شناس، مترجم و استاد دانشگاه جایزه نوروز بهترین شخصیت سال در رشته ی میراث فرهنگی را دریافت کرده اند به خاطر:

ـ یک عمر تلاش در جهت حفظ و شناساندن میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین

ـ تلاش برای آموختن زبان های باستانی ایران برای راهیابی به متن های خوانده نشده ی مهم تاریخی

ـ بیش از چهل سال پژوهش و تدریس در رشته های مربوط به زبان، ادبیات و تاریخ و فرهنگ ایران

ـ خدمات ارزنده در بازشناسایی متون پهلوی و استوره های ایرانی

ـ تالیف بیش از ده ها کتاب و مقاله با ارزش و ماندگار درباره فرهنگ و تاریخ باستانی

spring flowers_1

دیپلم جایزه نوروز

جایزه نوروز برای قدردانی به کسانی اعطا می شود که:

1ـ  به طور داوطلبانه در راستای معرفی و نگاهبانی فرهنگ، ميراث فرهنگی و میراث طبيعی ايرانزمين کوشيده و، بي انتظار مزد و پاداشي، بخشی از وقت و امکانات خود را در خدمت آگاه کردن مردمان نسبت به اهميت نگاهبانی و نگاهداری اين ميراث گذاشته اند.

2ـ و يا با اينکه در نهادهای دولتی و وابسته به دولت کار می کنند، حاضر به همگامی با تخريب گران ميراث فرهنگی و طبيعی ايران نشده و هر جا که لازم بوده در حد امکان و توان شان مقابل اين ويران گری ها ايستاده اند.

بنياد ميراث پاسارگاد، و کميته زير نظر آن (کميته ی نجات پاسارگاد)، کوشش می کند تا، بر اساس اهداف و خواسته هاي گسترده ي خود، که شامل نگاهبانی، نگاهداری و نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی، ملی و بشری ايرانزمين (اعم از فيزيکی يا غیرملموس)، از سويي و رويارويي صريح با تخريب های عمدی و غير عمدی موجود در ايران از سوي ديگر می شود، افراد برجسته ای را  انتخاب کند. (این افراد در ماه های آخر هر سال از سوی همراهان بنیاد و یا کوشندگان میراث فرهنگی و طبیعی به ما معرفی شده و کارهایشان مورد بررسی چند تن از مشاورین بنیاد قرار می گیرد  و در نهایت از میان آن ها چند تنی انتخاب می شوند).

دیپلم «جایزه نوروز» تقدیم می شود به حداکثر 3 شخصیت سال که تازه ترین کار، یا مجموع کارهایشان بازدهی روشن و مشخص در پیشبرد میراث فرهنگی یا طبیعی و یا میراث غیرملموس سرزمین مان داشته است، تحت عنوان:

1ـ بهترين شخصیت سال در ميراث فرهنگی

2ـ بهترین  شخصيت سال  در محیط زيست و میراث طبيعی.

3ـ بهترین شخصیت سال در میراث غیرملموس

و  به:

ـ بهترین هنرمند سال (در رشته های مختلف) که تازه ترین کار، یا مجموع کارهایش در جهت پیشبرد فرهنگ و هنر ایران بوده باشد.

و به:

ـ بهترین نهاد مدنی،  سازمان و يا فردی که در شهر یا منطقه ی خود با هدف آگاهی سازی، نگاهبانی و نجات ميراث های فرهنگی يا طبيعی ايران تلاش کرده است.

طبيعی است که  این انتخاب ها هرگز به معناي ناديده گرفتن کوشش هاي ارزشمند ديگران نيست. ما فقط از ميان کسانی که، به طور مستقل، در زمينه هاي مربوط به نگاهبانی و نجات گنجينه هاي بشري، در طول يک سال گذشته و یا سال های قبل، و به گونه اي پيوسته  و بيشتر از ديگران کوشا بوده اند  اين انتخاب را انجام می دهيم.

لارم است در همين جا بهترين سپاس های خود را تقديم به شخصيت های فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگارانی کنيم که همواره از همراهی ها، پشتيبانی ها، و ياری های به موقع آنان در روزهای مهم  و رويدادهای اساسی در ارتباط با ميراث فرهنگی و طبيعی ملی و بشری ايرانزمين برخورداربوده ايم

نيز به کارمندان، کارشناسان، و باستانشناسان زحمتکش و کوشنده ی سازمان ميراث فرهنگی و سازمان محيط زيست که با همه ی بدعملی های مديران اين سازمان ها، و با همه ی فشارها، سانسور ها، و آزارهايي که بر آن ها وجود دارد  با همه ی توان شان برای نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی ايران تلاش می کنند درود فرستاده و عميق ترين سپاس های خود تقديمشان می کنيم.

با مهر و احترام
شکوه ميرزادگی
مسئول امور اجرایی بنياد ميراث پاسارگاد

شخصیت هایی که در سال های گذشته جایزه نوروز، را دریافت کرده اند

spring flowers_1

بنیاد میراث پاسارگاد