اثر تاریخی پانصد ساله ای در کرمان جایگاه معتادان شده است

به گزارش خبرگزاری های داخلی بنای تاریخی «تخت درگاه قلی بیگ» که در فهرست آثار تاریخی مردمان ایران ثبت شده، به دلیل بی توجهی و بی خیالی وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی در حال ویرانی کامل است. بسیاری از قسمت های این بنا فرو ریخته یا تخریب شده، کف پوش ها و نورپردازی های آن کنده و شکسته شده است.

تخت درگاه قلی بیگ محل اقامت قلی بیگ، رییس ایل افشار، و یکی از امرای دوران صفویه در کرمان است. این بنای زیبا، حدود پانصد و اندی سال پیش در دل کوه، و بر بالای دریاچه ای ساخته شده بود و پس از مرگ قلی بیگ او را در میانه ی آن بنا به خاک سپردند.

حدود دویست سال پیش، به همت خانم وکیل الملک، همسر محمداسماعیل خان وکیل این بنا تعمیر شد و حدود صد سال پیش( 1916) ژنرال سِرپرسی سایکس، سرکنسول انگلیس در کرمان در سفرنامه اش جزییات معماری استثنایی آن را به خوبی شرح داده است. این بنا تا چند سال پس از انقلاب نیز سرپا و سلامت بود.

به گفته مردمان محلی، با این که این بنا ثبت ملی ست، و سازمان میراث فرهنگی موظف به نگاهداری از آن می باشد، چندین سال، زیر چشم مسئولین دولتی ابتدا عده ای در جای جای این بنا به حفاری پرداخته، و سپس معتادان آن را محلی برای دود و دم خود کردند که این وضعیت همچنان ادامه دارد.

و همانگونه که رسم چهل و یک ساله ی حکومت اسلامی ست، این اثر تاریخی غیر مذهبی نیز چون بناهای دیگر در صف ویرانی کامل ایستاده است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سد سیوند؛ سدی که میراث فرهنگی را غرق کرد- گفتگوی نیک آهنگ کوثر با کورش زعیم

Read Next

ثبت معبد آناهیتا، به نام همسر امام سوم شیعیان – شکوه میرزادگی