سال 1399 سال همبستگی ملی برای نجات ایران و ایرانی

بنیاد میراث پاسارگاد، به رسم هر ساله ی خود، امسال نیز، در آستانه ی بزرگترین و مهم ترین عید و جشن ایرانیان، نامی را برای سالی که از راه می رسد انتخاب و پیشنهاد می کند.

این انتخاب، تا کنون، در چارچوب نگاهداری و نگاهبانی از میراث های فرهنگی، تاریخی ایرانزمین  بوده است هدف بنیاد میراث پاسارگاد از این نامگذاری، برانگیختن توجه مردمان به ارزش های کم نظير فرهنگ خردمدار و مهرآفرین ایران از یک سو، و آگاه کردن آن ها از اعمال ویرانگرانه،  تبعیض آلود و یا فرهنگ ستیزی ست که میراث های  فرهنگی، تاریخی، و طبیعی مان را در خطر نابودی قرار داده اند.

امسال همانگونه که همگان آگاه هستند، نه تنها میراث های با ارزش ما، که در واقع کل سرزمین هزاران ساله مان، با همه ی طبیعت و جاندارانش، در خطری جدی قرار گرفته است:

فقر، بیماری و مصیبت های طبیعی و انسان ساز از یک سو، و انواع خشونت ها، کشتارها و بی توجهی های عمدی حکومتی از سویی دیگر، هم جان و روان مردمان را در لبه ی نیستی  قرار داده و هم سرزمین مان را در لبه فروپاشی برده است.

وضعیت کنونی ایران و ایرانی به گونه ای ست که گویی گرفتار سال ها جنگ با بیگانگان بوده است؛ آیا در زمانه ما، حتی در دیکتاتوری ترین کشورها، می توان حکومتی را پیدا کرد که این گونه نسبت به بود و نبود مردمان و کشوری که بر آن حکومت می کند بی توجه باشد؟ متاسفانه اکنون درست زمانی که ایران و ایرانی نیاز دارد تا انسان هایی متخصص، کارآمد، انسانمدار و ایران دوست سکان هدایت سرزمین مان را در دست گیرند، حکومت اسلامی حاکم بر ایران نه تنها حاضر نیست کنار بنشیند بلکه هر لحظه در به خطر انداختن سلامت و جان و مال و زندگی مردمان ایران سرعت بیشتری می گیرد. به باور ما در شرایط حاضر ایران و ایرانی نیاز به یک همبستگی ملی دارد، از همان نوع همبستگی هایی که کشورهای استعمارزده یا جنگ زده را، در یکی دو قرن گذشته، از فروپاشی و نابودی نجات داده است.

اکنون لازم است که مردمان ایران، برکنار از حکومت انسان کُشِ آزادی ستیزِ، دشمن صفت، زنجیروار به یاری یکدیگر بشتابند. با این امید که این زنجیره ی نامرییِ اهورایی راهی به روشنی باشد برای برون شد از تنگنای تاریک اهریمنان. بنياد ميراث پاسارگاد، به احترام نوروز، که نماد باور به انسان، باور به طبیعت، و باور به حفظ ارزش ها یی ست که به جان و روان انسان ها بستگی دارد، سال 1399 را به نام:

«سال همبستگی ملی برای نجات ایران و ایرانی»، اعلام می کند؛  با این امید که خوی زیبای انسانمداری و وطن دوستی که بارها ایران و ایرانی را از نابودی نجات داده، این بار نیز کارا شود و مردمان بی پناه ایران از این وضعیت به شدت بحرانی به سلامت بگذرند.

با آرزوی سال نویی فرخنده، در ایرانی آباد ، با مردمانی سالم و شاد، و فضايي زنده و زیبا از آزادی.

با مهر و خرمی
بنياد ميراث پاسارگاد
12 مارچ 2020 ـ 22 اسفند 1388

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زنانی که در اعماق تاریکی، دریچه ای به نور شده اند.- شکوه میرزادگی

Read Next

سد سیوند؛ سدی که میراث فرهنگی را غرق کرد- گفتگوی نیک آهنگ کوثر با کورش زعیم