سازمان میراث فرهنگی، هر نوع خبری را درباره ی گنجینه های ملی و بشری ایرانزمین، ممنوع اعلام کرد

یک فاجعه ی فرهنگی دیگر در حال شکل گیری است

سازمان میراث فرهنگی، هر نوع خبری را درباره ی گنجینه های ملی و بشری ایرانزمین، ممنوع اعلام کرد

 

اخیراً سازمان میراث فرهنگی طی  اعلامیه ای  هر گونه اطلاع رسانی در مورد کاوش ها و کشفیات باستان شناسان در محوطه های تاریخی را، به بهانه های بی اساس،  غیر قانونی اعلام کرده و سازمان میراث فرهنگی را تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی در این موارد دانسته است. این سازمان که در زمان آقای رحیم مشایی و  در مارچ 2008  طی اعلامیه ای باستانشنان و کارشناسان کشور را، چه در ادارات و چه در دانشگاه ها، از گفتگو با رسانه ها منع کرده بود، اکنون خبرنگاران و رسانه ها را از نزدیک شدن به محوطه ها و آثاری که متعلق به مردم ایران است منع می کند و هر نوع خبررسانی این افراد را غیر قانونی می شناسد. این کار به معنای بی خبر نگاهداشتن ملت ايران از ثروت ها و داشته های ملی خود می باشد؛ عملی که  حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز غیر قانونی به حساب می آید. باید توجه داشت که، همانگونه که بارها گفته  و نوشته ایم، و  بر اساس اسناد و مدارک کاملاً روشن و غير قابل انکار، بخش مدیریت سازمان میراث فرهنگی، خود با تخريب کنندگان، بساز و بفروش ها، و سوداگرانی که به عنوان پيمانکار يا تاجر به برج سازی، آپارتمان سازی، پل و مترو و جاده سازی مشغولند همدست بوده و، در برخی از موارد، از عملیات حفاران باصطلاح غیر مجاز و خروج آثار تاریخی و فرهنگی سرزمین مان  کاملاً اطلاع داشته است.  ممنوع کردن خبرنگاران از اطلاع رسانی در مورد کاوش ها و تخریب ها، و کلاً در مورد آن چه که مربوط به اموال عمومی است، امری کاملاً غیر قانونی محسوب شده و به طور قطع از فاجعه ای فرهنگی خبر می دهد که این بار نیز به دست مسئولین دولتی، و به خصوص سازمان میراث فرهنگی، در حال شکل گرفتن است.

شکوه میرزادگی

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

4 دسامبر 2010

 

د

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعلامیه جهانی حقوق بشر

Read Next

شورای شهر تهران با يک فوريت به واگذاری غير قانونی آثار تاريخی به بخش خصوصی رای مثبت داد