تاق کسری را نجات دهید

هموطنان عزیز، دوستداران میراث فرهنگی

همزمان با جاری شدن سيل های اخير خبرهای ناگوار ديگری نيز درباره ی وضعیت برخی از آثار تاریخی و میراث های فرهنگی ایرانیان به دست ما می رسد مبنی بر اينکه، به دلیل بی توجهی و عدم نگاهداری و نگاهبانی مسئولین دولتی از اين آثار، صدماتی جدی به برخی از اين يادگارهای ارزشمند وارد آمده است. گذشته از خبرهای داخلی، در این روزها خبر بسیار تلخی داشته ایم که لازم می بینیم توجه جدی شما را به آن جلب کنیم.

آنطور که گفته می شود، بیش از یک متر از سقف يا تاق بنای عظیم و با شکوه تاق کسری، یا ایوان مداین، فرو ریخته و بخشی از تاق نیز ترک برداشته و خطر ریزش کامل آن هم وجود دارد.

تاق کسری، یا ایوان مداین، برجسته‌ترین یادگار دوران ساسانی، در «تیسفون» باستانی (عراق کنونی) قرار دارد و جزو معماری های استثنایی و زیبای جهانی شناخته می شود. این اثر اگر چه در ایران امروز قرار ندارد اما اثری ست ساخته ی نیاکان ما، و یکی از مهمترین بازماندگان هویت ایرانیان است. این اثر در جریان حمله اعراب دچار ویرانی شد و اشیای آن به غارت رفت.

بنا بر گزارشات رسیده، اخيراً یکی از نمایندگان «مجلس ملی عراق» با انتشار ویدیویی از ریزش بخشی از سقف تاق کسری، از مقام‌های ارشد این کشور خواسته است تا سریعا برای نجات این اثر باستانی اقدام کنند. اما متاسفانه تا این لحظه هیچ توجهی از سوی مقامات عراقی و مقامات جمهوری اسلامی به این ویرانی نشده است.

جای تاسف است که می بینیم جمهوری اسلامی سالانه مبالغ سرسام آوری از بودجه های مملکت را صرف حفظ، زیباسازی، و گسترش مقابر امام های شیعه ی مدفون در عراق می کند اما حاضر نیست کمترین توجهی به سلامت اثر جهانی و با ارزشی چون تاق کسری که متعلق به ایران و ایرانی ست داشته باشد.

ما، در چنین شرایطی، فکر می کنیم که در غیبت حکومت و دولتی ایراندوست و دلسوز، وظيفه ی ما ایرانیان است که تا جایی که در توان داریم برای حفظ ميراث های منحصر بفرد خود، چه در ایران و چه خارج ایران، تلاش کنیم.

تردیدی نیست که بنیاد میراث پاسارگاد تا وقتی که راه حلی برای این وضعیت پیدا شود، به طور مرتب با یونسکو تماس خواهد گرفت. زيرا اگرچه این بنا به دلیل عدم علاقه و بی توجهی دو دولت عراق و ایران، هنوز در فهرست میراث فرهنگی جهانی قرار نگرفته اما یونسکو موظف است نسبت به این نوع رویدادها واکنشی به موقع نشان دهد.

از شما نیز تقاضا می کنیم هر کجایی که هستید به وسیله ، تلفن و یا فکس با یونسکو تماس گرفته و از آن ها بخواهید تاق کسری را نجات دهند.*

با مهر

شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

آدرس یونسکو:*

UNESCO Culture Sector

7, place de Fontenoy
75352 Paris CEDEX 07
France

tel: +33-1-45 68 37 56
fax: +33-1-45 68 55 96
http://www.unesco.org/culture

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تخریب میراث فرهنگی یک جنایت جنگی است

Read Next

اعلامیه جهانی حقوق بشر