پالمیرا، شهری که اشکانیان ساختند، به دست داعش بمب گذاری شد

پالمیرا یا تدمر شهری تاریخی خفته در بیابانی در سوریه است. شهر تدمر را اشکانیان در زمان حکومت وسیع خود که تا صحرای شامات گسترده شده بود بنا کردند. این شهر به دلیل حمله‌های رومیان از خاک ایران جدا شد و در اختیار رومیان قرار گرفت. بعد از آن این شهر پایتخت ملکهٔ زنوبیا ملکهٔ سوریه شد. پالمیرا در زیبایی شهر بود و یکی از مهم ترین پایگاه های تجارت بین آسیا و اروپا بود. این شهر سرانجام به وسیله رومی ها ویران شد
در حال حاضر این شهر به دست حکومت اسلامی (داعش) افتاده و گفته می شود تمام بخشی را که تئاتر این شهر در آن قرار دارد مین گذاری کرده اند. دلیل این کار هنوز روشن نیست.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ویران کردن دو خانه تاریخی دیگر به دلیل توسعه امامزاده ای

Read Next

ضایعه ی مرگ ارومیه کمتر از انفجار یک بمب اتمی نخواهد بود