ضایعه ی مرگ ارومیه کمتر از انفجار یک بمب اتمی نخواهد بود

لطفا این نامه را برای دوستان انگلیسی زبان خود ایمیل کنید و در صورت امکان آن را فتوکپی کرده و در مقابل دانشگاه ها، کتابخانه ها و اماکن عمومی به همشهریان خود در هر شهر و کشوری که هستید بدهید و آن ها را در جریان این فاجعه زیست محیطی بگذارید

For the attention of all conscientious inhabitants of the world,

This is to inform you about the imminent demise of Urmia Lake in the Azerbaijan province of Iran. Urmia is one of the most important ecological sites of the world, the second largest salt lake on the Earth, the twentieth largest lake of our planet and one of the major water basins of Iran that has been recognized and registered as an ecological treasure of the world by UNESCO. This catastrophe has been in making by the malpractices of the Islamic government of Iran for years, and responsible authorities have never paid any attention to numerous protests in this regard.

According to the best environmental experts and activists, the demise of Urmia Lake means the death of millions of birds and aquatic lives, numerous plants and animals and eradication of tens of natural parks all recognized and registered by international institutions. It will also mean the wastage of millions of dollars in revenues, demise of agricultural activities, eradication of many villages and the spread of various diseases and death, together with major immigrations and homelessness of numerous people.

Thus, the demise of Urmia Lake is a human Tsunami that has not the immediate effects of an atomic bomb but, in the long run would have vaster negative impact.

We all live in a united world, atmosphere and environment. Whatever happens in a corner of the world could have such a grave impact on our own environment that we cannot afford to ignore.

You can help in preventing this disaster to happen by corresponding to your local authorities who can put pressure on the Islamic government of Iran to accept such salvation plans that have been suggested by independent experts and can save the lives of millions of plants, animals and human beings.

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

برای توجه ساکنان با وجدان جهان

به این وسیله خبر نزدیک شدن نابودی دریاچه ی ارومیه در استان آذربایجان ایران را به اطلاع شما می رساند

ارومیه یکی از مهمترین زیست بوم های جهانی، دومین دریاچه آب شور کره زمین، و بیستمین دریاچه بزرگ سیاره ی ماست. و یکی از تالاب های مهم ایران به شما می رود که به عنوان یک گنجینه زیست بومی به وسیله ی یونسکو انتخاب و ثبت شده است. این فاجعه سال هاست که به علت عملیات غلط دولت اسلامی ابران در شرف رخ دادن بوده است و مقامات مسئول تا کنون به اعتراض های مردمان اعتنایی نکرده اند.

بر اساس نظر بهترین کارشناسان و کوشندگان محیط زیست نابودی دریاچه ارومیه به معنای مرگ میلیون ها پرنده، و آبزیان، انواع گوناگون گیاهان و حیوانات، محو ده ها پارک طبیعی که همگی به وسیله نهادهای بین المللی انتخاب و ثبت شده اند می باشد. همچنین این حادثه به معنی اتلاف میلیون ها دلار درآمد، از بین رفتن فعالیت های کشاورزی محو روستاهای متعدد، و شیوع بیماری های مختلف و مرگ بوده و در عین حال موجب مهاجرت های بزرگ و بی خانمان شدن مردمان بیشمار می شود.

به این ترتیب نابودی دریاچه ارومیه حکم یک سونامی انسانی را دارد که اگرچه اثر بلافاصله انفجار یک بمب اتمی را ندارد اما در بلند مدت عواقب منفی وسیع تری خواهد داشت.

ما همگی در جهان، اتمسفر و محیط زیستی یگانه زندگی می کنیم و هر آن چه که در گوشه ای از جهان رخ دهد بر کل محیط زیست ما اثر می گذارد و نمی توانیم نسبت به آن بی اعتنا باشیم.

شما می توانید از طریق تماس با مقامات محل سکونت خود و تشویق آن ها به گذاشتن فشار بر روی دولت اسلامی ایران به منظورپذیرش راه حل های نجات بخشی، پیشنهاد شده از سوی کارشناسان مستقل، درجلوگیری از وقوع این فاجعه زندگی میلیون ها گیاه و حیوان و انسان را نجات دهید.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پالمیرا، شهری که اشکانیان ساختند، به دست داعش بمب گذاری شد

Read Next

موانع فرهنگی شکوفایی نظام اجتماعی ایران از دیدگاه تفکر سیستمی