تقویم ایرانی

تقویمی ایرانی، با عکس ها و سالروزهایی مربوط به فرهنگ ایران

تقویم رومیزی زیبای خیام، سالنمای ملی ایرانیان، که به ابتکار و همت آقای توفیق ممتاز، از شخصیت های فرهنگ دوست ایرانی، تهیه شده است،

 این تقویم صرفا گاهشماری خورشیدی است که به ماه ها و حوادث سال های قمری توجهی نداشته است .

در این سالنما تنها رویدادهایی که به شخصیت های تاریخی، علمی، و ادبی و کلا فرهنگ ایرانی مربوط اند ثبت شده  است.

همچنین عکس های این تقویم نیز از آثار فرهنگی و طبیعی ایران است که در فهرست میراث فرهنگی ملی و یا جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند.

برای پشتیبانی از فرهنگ ایرانی امسال از این تقویم استفاده کنید. سازنده ی این تقویم هیچ سودی بابت این تقویم دریافت نمی کند وشما صرفا هزینه چاپ و پست را می پردازید.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این تقویم با این ایمیل آدرس تماس بگیرید:

tofighmomtaz@btinternet.com

تلفن: 44-2072891532

یکی از صفحات تقویم خیام:

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

امسال زنان ایران در سراسر جهان رویاروی حکومت اسلامی می ایستند و از شما دعوت می کنند به آن ها بپیوندید

Read Next