آتش سوزی در منطقه مرخیل و بوزین و پاوه

آتش سوزی بزرگی که از ظهر امروز، چهارشنبه 16 آگوست 2023، در  منطقه بوزین و مرخیل و منطقه ی حفاظت شده پاوه شروع شده در حال پیشروی ست.

مسئولین دولتی می گویند این آتش سوزی (که بیش از 15 هکتار بوده) مهار شده اما شاهدان عینی می گویند آتش همچنان در حال پیشروی ست.

در این حادثه بنا برگزارش های دولتی دو تن از محیط بانان دچار مصدومیت شدند ولی حال عمومی آنها رضایت بخش است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگوی علیرضا کیانی، سردبیر «فریدون» با دکتر محسن بنایی: چپ ملی، نشان تاریخی و امکان مفهومی

Read Next

پنج سال «کندوکاو» و بیش از یک میلیون بازدید ـ آرمین لنگرودی