آثار تاریخی خوزستان را دریابید

باوجود هشدار دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان در ارتیاط با وضعیت بد آثار ارزشمند دزفول، چندین سال است که سازمان های مربوط به میراث تاریخی حکومت اسلامی، هیچ توجهی به آن ها ندارند و مردم خوزستان با اندوه شاهد ویرانی و نابودی تدریجی این میراث های کم نظیر هستند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هشدار یکی از شخصیت های باستانشناسی در ارتباط با وضعیت میراث فرهنگی و تاریخی ایران

Read Next

گفتگویی با آرمین لنگرودی در میزگرد پرگار: مسیح کیست (قسمت اول)