آرزوها و پیمان‌های سال نوی میلادی ـ احد قربانی

بیائید در آغاز سال نو میلادی، همنوا، همراه و همگام با همه‌ی مردم جهان، آرزو کنیم و پیمان ببندیم

بیائید همگی، باهم آرزو کنیم

سال نو سال پایان جنگ‌ها، کشتارها و نفرت‌ها در ایران و جهان و سال فراگیرشدن صلح و دوستی باشد

سال نو سال پایان حکومت کودک‌کش اسلامی در ایران و سال پیروزی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» باشد

 

سال نو سال پایان ناامیدی‌ها و بی‌آیندگی‌ها در ایران و سال تحصیل، کار، سازندگی و آفریندگی برای جوانان و عزیزان ما باشد.

سال نو سال رخت بربستن دروغ، فساد، رانت‌خواری، ریا و سیاهی از ایران و جهان و سال آمدن راستی، راستگوئی و سپیدی باشد.

سال نو سال رهائی ما از زندان غم، اندوه، ترس، واهمه و تنهایی و سال شادی، دلجوئی، امنیت، آرامش، آسایش و باهم بودن و کنار هم بودن باشد.

سال نو سال پایان نژادپرستی و خشونت و سال بالندگی عشق، دوستی، همزیستی و سازگاری باشد.

سال نو سال پایان رشک، حسادت، تنگ‌نظری، کوته‌فکری، پراکندگی، تهمت و افترا باشد و سال شور زندگی، همدوشی، نکوداشت، ستایش، همگامی، همراهی، سازش، ملایمت و دوستی.

سال نو سال پایان غرور، خودستائی و تکروی باشد و سال پذیرش، چشم‌پوشی و آسانگیری، اتحاد، همراهی و همکاری.

سال نو سال پایان دلمردگی، نامرادی، نومیدی، دلسردی، افسردگی و یاس باشد و سال شور زندگی، امیدواری، بهره وری و کامیابی.

سال نو سال پایان حل اختلافات با زور و اسلحه و سال گفتگو، یکدلی، دوستی و چشم‌پوشی باشد.

سال نو سال پایان ساختن تفنگ، بمب اتم، موشک، پهپاد، تانک، تیربار و مساسل و سال ساختن مداد، دوچرخه، تراکتور، یخچال و کامپیوتر باشد.

سال نو سال پایان سرمایه‌گذاری بر سلاح کشتار جمعی و سال سرمایه‌گذاری بر دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، بر بیابان‌زدائی و ترمیم جنگل‌ها باشد.

سال نو سال پایان گرسنگی، فقر و بیماری باشد و سال وفور و سلامتی، که مادر زمین اگر مهربان، سازگار و روادار باشیم برای همه ما غذا و جا و آرامش دارد.

سال نو سال پایان کینه‌‌ورزی، ترور، آدم‌ربائی، اعدام، جنگ‌ و ویرانسازی باشد و سال زایش آشتی، رواداری، دوستی، صلح و سازندگی برای ما تمامی ساکنان دهکده‌ی جهانی.

بیائید همگی، همراه و همگام، پیمان ببندیم:

روادار و چشم‌پوش باشیم و با بلندهمتی، گشاده دستی، بلندنظری و سعه‌صدر برخورد کنیم.

بی‌تفاوت نباشیم و به هر تبعیض و پایمال شدن حقوق و کرامت انسانی واکنش نشان دهیم.

زمین فقط برای ما نیست و ذخائر آن هم نامحدود نیست، با اسراف، ریخت و پاش، زیاده‌روی و مصرف بی‌رویه آنرا نابود یا آلوده نکنیم و سهم فرزندانمان را با امانتداری نگهداریم.

هوا سرچشمه‌ی زندگی ماست، آن را نیالائیم، اگر می شود پیاده و اگر نه با دوچرخه یا اتوبوس و مترو نقل مکان کنیم.

تن خویش و عزیزانمان را با ورزش و کار نیرومند کنیم و جان خویش و عزیزانمان را با دانش پژوهی و عشق به دیگران ببالانیم.

جانمان از دروغ و ریا و تنمان را از بیماری نگهبانی کنیم، راستگو و بی‌ریا باشیم.

دود پاشیدن بذر خشونت، کینه، تنفر و دشمنی بیش از هرکس، به چشم خودمان و عزیزانمان می رود، بیائید مهربان، دلسوز، نوازشگر، خشونت‌پرهیز، دلجو، بردبار، سازگار، شکیبا، آزرمجو، خوش‌خو، دوست، رفیق و روادار باشیم.

سال نوی شما فرخنده باد، امیدوارم سال جدید سال آزادی ایران، سال تندرستی، دلخوشی، شور، شادی و شادمانی برای شما و عزیزان شما باشد.

احد قربانی دهناری

۶ دی ۱۴۰۱ – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفته های ایران ستیزانه و دشمنانه «رییس ایرانشناسی» حکومت اسلامی در ارتباط با فرزندان مبارز ایران: آغاز دیرهنگام اعدام ها، اشکال بزرگ قوه قضاییه

Read Next

سال 2023 میلادی شاد باد