“آوای تبعید” شماره 20 منتشر شد

 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

بیستمین شماره “آوای تبعید” چون شماره‌های پیشین مجموعه‌ای است از ادبیات و فرهنگ. بخش ویژه این شماره اختصاص دارد به یدالله رؤیایی؛ از او و در باره او.

بخشی نیز در این شماره به مناسبت 95-مین زادروز  باقر مومنی به او اختصاص یافته است.

داستان، نقد و بررسی ادبیات و معرفی کتاب‌هایی که تازه منتشر شده‌اند، دیگر بخش‌های این شماره را شامل می‌شوند.

 

“آوای تبعید” را می‌توانید در این آدرس؛

http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2021/07/Ava-20.pdf

دانلود کنید.

و یا از سایت آن آدرس سایت “آوای تبعید”:

 Avaetabid.com
آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت “آمازون” آن را خریداری نمایند.
آدرس “آوای تبعید” برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت “آمازون”، آدرس زیر را جستجو کنید.
Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur
و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛
goethehafis-verlag@t-online.de
www.goethehafis-verlag.de

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شرم چه چیزِ خوبی ست ـ مسعود نقره کار

Read Next

از کمپین حقوق بشر ایران