آوای تبعید شماره 24 منتشر شد

 

پیشانی نوشت نشریه آوای تبعید

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

در این شماره می خوانید

«در جست‌وجوی مکان گم‌شده در داستان» عنوانی است که بخش ویژه داستان را در این شماره به خود اختصاص داده است. در این بخش همین موضوع دستمایه کار نویسندگانی بوده است که آثارشان را می‌خوانید. زحمت فراهم آوردن این بخش با همکارمان فهیمه فرسایی بوده است که خود در آغاز این فصل در این مورد بیشتر نوشته‌ و به ابعاد موضوع پرداخته‌اند.

در بخش شعر، همکارمان افشین بابازاده کوشیده است تا مجموعه‌ای فراهم آورد از شعر شاعران داخل و خارج از کشور. به قول خودش ارزش این کنارِ هم نشستن و این حضور باهم را باید پاس داشت.

در بخش «یک نویسنده و یک رمان» نگاهی داریم به رمان «انجل لیدیز» اثر خسرو دوامی که دو نوشته در این رابطه به همراه گفت‌وگو با نویسنده اثر موقعیتی فراهم آورده است نه تنها در شناخت این اثر، بل‌که گوشه‌ای از ادبیات تبعید ایران.

نمایشگاه نقاشی در این شماره به آثار دوست عزیزمان مسعود سعدالدین اختصاص دارد که با پانزده اثر، از جمله تصویر رو و پشت جلد نشریه، تماشاگر را با کارهای زیبای این هنرمند گرامی آشنا می‌کند.

در بخش «از ادبیات و فرهنگ» و هم‌چنین «چه کتاب خوبی این روزها خوانده‌اید» کوشش به عمل آمده تا گوشه‌هایی دیگر از هستی انسان ایرانی در ادبیات و فرهنگ با خواننده در میان گذاشته شوند.

“آوای تبعید” را می‌توانید در این آدرس؛

http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2021/12/AVA_24_final.pdf

دانلود کنید.

و یا از سایت آن آدرس سایت “آوای تبعید”:

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ای روز بی قرار ـ افشین بابازاده

Read Next

راز آن سه مغ! (به بهانهٔ سال نوی مسیحی) ـ آرمین لنگرودی