آیا آتش زدن تالاب انزلی با حمایت و همدستی مسئولین حکومتی ست؟

آیا آتش زدن تالاب انزلی با حمایت و همدستی مسئولین حکومتی ست؟

از روز گذشته، هشتم شهریور، آتش‌سوزی در سطح وسیعی از نیزارهای حاشیه تالاب انزلی،  شروع شده و تا امروز سه‌شنبه ادامه دارد. براساس گفته خبرگزاری های داخلی «طبق بررسی‌ها، احتمال عمدی بودن این آتش‌سوزی وجود دارد و تاکنون دو نفر در ارتباط با این موضوع شناسایی شده‌اند». این آتش‌سوزی‌ها عموما توسط افراد سودجو با هدف تصرف زمین‌های تالاب انجام می‌شود. متاسفانه خاموش کردن آتش در تالاب ها به دلیل باتلاقی و نرم بودن خاک به سختی انجام می شود.

البته توجه داشته باشید که تالاب ها جزو ثروت های مردمان ایران است و  «سودجویان» ی که این مناطق را آتش می زنند تا بتوانند آن ها را بخرند، حتما از حمایت و همدستی مسئولین حکومتی برخوردارند ، وگرنه چگونه می توانند مال مردم را از دولت بخرند؟

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نگاه قرون وسطایی وزیر جدید ارشاد سبب بستن رشته تئاتر هنرستان دختران شد

Read Next

ریشه ی هندوایرانی واژۀ تاریخ