آیا هگمتانه، نخستین پایتخت ایران، با همه ی بناهای تاریخی، و همه ی ثروت های افسانه ای، امسال جهانی خواهد شد؟

 

این روزها فرهنگ دوستان ایران همچنان نگران اند که امسال نیز هگمتانه، که چون «آتن» و «رم» یکی از شهرهای زنده ی باستانی جهان است، شانس جهانی شدن را نداشته باشد

هگمتانه ی زیبایی که پس از انقلاب گرفتار انواع مصیبت ها در ارتباط با میراث های فرهنگی اش شده است، شهری باستانی که هیچ ربطی به اسلام و مسلمانی نداشته، و حالا بلوارهایش .باید به نام طالقانی و قدرشمالی و شهید فهمیده و … باشد و میدان بزرگ اش که (مهمترین کشفیات دوران های ماد و هخامنشی و ساسانیان در آن بوده) نام «میدان امام خمینی» بگیرد.

یک سال پیش نمایندگان یونسکو مواردی را برای امکان جهانی شدن هگمتانه تعین کرده اند از جمله:

– تخریب طبقات غیرمجاز ساختمان حوزه هنری و تعدیل ارتفاع آن

– ساماندهی و بهسازی جداره‌های شهری پیاده ‌راه های اکباتان، بوعلی، میدان مرکزی،«میدان امام» (کارهایی که در سال های گذشته شهرداری به صورت غیرقانونی ا

ـ مرمت و ساماندهی سراها و کاروانسراهای واقع در محدوده عرصه ثبت جهانی

ـ حذف تردد ترافیکی خودرویی از محدوده عرصه هگمتانه مهمترین مانع پرونده است.

ـ کندن آسفالتی که شهرداری همدان سال ۹۶ به صورت غیرقانونی  در هگمتانه انجام داد

همه ی این موانع باید تا پیش از حضور ارزیابان یونسکو در همدان که در یکی دو ماه آینده است، برطرف شود!

توجه داشته باشید اگر هگمتانه جهانی شود امکان دست اندازی به داشته های باستانی اش خیلی کمتر خواهد شد، اگر جهانی شود، حفاری های غیرمجاز در آنجا خیلی کمتر خواهد شد، اگر جهانی شود، آپارتمان سازی و مسجد و امامزاده سازی و چنگ انداختن ها به حریم های تعیین شده ی آن، برای سودجویان وابسته به حکومت اسلامی خیلی کمتر خواهد شد.

بنیاد میراث پاسارگاد

هفتم جون 2023

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شباهت مریم مجدلیه و مریم (مقدس) با اینانّا (ایشتار) و گِشتی نانا و تفسیرهای قرآن از آنها ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

بر پشت شیر ، به مجیدرضا رهنورد در سالگرد زادروز او ـ شکوه میرزادگی