آیا این یک فاجعه ی آموزشی نیست؟گرفتن دیپلم با پذیرش کتبی دین اسلام، حجاب و دیگر اجبارهای حکومت اسلامی

 

بنا برگزارش بی بی سی *، و به گفته یکی از معلمین در ایران  امروز 25 خرداد ـ 15 جون 2023، بخشی از پرسش های امتحانات کلاس دوازدهمی ها درایران شبیه به پرسشنامه های بازجویی های امنیتی حکومت بود. در این پرسشنامه ها این نوع پرسش ها آمده است:

‌ آیا اداره مملکت در حال حاضر به بهترین نحو هست، آیا باید آنهایی که دیندار و مومن هستند در راس امور کشور باشند، آیا اگر دوباره متولد شوم، همین دین را انتخاب می‌کنم و یا آیا حجاب باید رعایت شود؟»

*https://www.bbc.com/persian/articles/cq5gy1zgnz7o

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بر پشت شیر ، به مجیدرضا رهنورد در سالگرد زادروز او ـ شکوه میرزادگی

Read Next

نوبت هوش مصنوعی ـ ابراهیم هرندی