آیا «سیتی سنتر» کرمان بر ویرانه های بازار تاریخی و میدان ارگ خواهد نشست؟

 

بنای «سیتی سنتر» در حال ساخت کرمان ، همچنان هر چند وقت یکبار بخش دیگری از آثار تاریخی کرمان را ویران می کند. کسی نمی داند این محوطه ی تجاری که روشن نیست چرا نام اش «مرکز شهر» است، متعلق به چه کسانی می باشد، و فقط گفته می شود «مالکین آن خارجی اند». این بنا درست در قلب بافت تاریخی کرمان ساخته می شود. و بهتر است گفت قلب تاریخی کرمان را ویران می کند. تازه ترین ویرانی این سازه ی «خارجی ها» در کاروانسری کوزه گران اتفاقا افتاده. یک سال پس از این که یکی از ستون هایش فرو ریخت، اکنون بخش های دیگری از آن ویران شد

به گفته کارشناسان میراث فرهنگی این پروژه که از سال 92 شروع شده به دلیل لرزش هایی که در جریان ساخت داشته به بیشتر بناهای تاریخی اطراف خود، از جمله به مجموعه تاریخی بازار و میدان ارگ لطمه زده و خواهد زد. و شاید هم این نام «سیتی سنتر» بر بنای تازه  به این دلیل است که به زودی جایگزین بازار تاریخی و میدان ارگ تاریخی خواهند شد.

آقای امید ابراهیمی کوشنده فرهنگی درباره تخریب های این سازه می گوید: سرمایه‌گذار اصلی این پروژه خارجی است و تا کنون تسهیلات خوبی از بابت زمین، ‌آب و برق و مالیات دریافت کرده و اجازه داشته که در حریم و عرصه بافت تاریخی کرمان که حالا وسعت زیادی از آن باقی نمانده، ساخته شود، آن هم در منطقه‌ای پر تراکم که اتفاقا نیاز است از بار ترافیکی آن به خاطر حفاظت از آثار تاریخی متمرکز در آن کاسته شود.

و همچنان که همیشه حکومت اسلامی در کنار ویرانگران و سودجویان ایستاه و هیچ اقدامی در رویارویی با این عملیات نشده است. وزرات میراث فرهنگی و تاریخی هم که وظیفه اصلی اش حفظ میراث تاریخی مردمان ایران است، مثل همیشه به راحتی می گوید، کاری از دست اش ساخته نیست. آن ها مدعی شده اند به دادگاه شکایت کرده اند و دادگاه هم رای به ادامه کار این پروژه داده است.

خبرهای مربوط به ویرانی بافت تاریخی کرمان

آگوست 25 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برای فردایی که شیرها و خورشیدهایمان باز می گردند ـ شکوه میرزادگی

Read Next

نرگس محمدی: در کمتر از یک ماه، چهار زن در اوین دچار حمله قلبی شدند