ابراز همبستگی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ایرانی ها در شب  یلدا

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه ای ضمن اشاره به  جشن شب یلدا، که در باور ایرانیان نماد باور پیروزی نور بر تاریکی ست، از خانواده هایی گفته که امسال در این شب بر مزار عزیزانشان یلدا را گذرانده اند.

پرایس با مردمان ایران ابراز همدردی و همبستگی کرده است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

راه کارهای انقلابی در رویارویی با ابزارهای ظالمانه یک حکومت اهریمنی ـ گفتگویی از آرمین لنگرودی و هلمند اربابی

Read Next

یلدا و نمادهای جنبش انقلابی ایرانیان در گفتگوی محمود ابطحی با محسن بنائی