ابراهیم هرندی: روز کوروش و خیزشِ سراسری کنونی برای رهایی از تاریکی هزاره ی گذشته و گام نهادن به روزگارِ روشنگری

خجسته باد روزِ کوروش که برای من یادآورِ این نکته است که اَبَرویروس فرهنگی ویرانگری که بنامِ “اسلام”، بیش از هزار و چند سده، زمین و ذهن و زبانِ ما را آلوده است و ما را از پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، دور کرده است، مانندِ هر ویروس و باکتری دیگری، باید هرچه زودتر از جغرافیای خیال و ذهن و زبان و سرزمینمان پاکسازی شود. همزمانیِ این روزِ تاریخی با اوج گیریِ خیزش و خشم و خروشِ دریا دلانِ جوانی که اکنون بی باکانه خیابانهای شهرهای ایران را با برچیدنِ نمادها و یادآوردهای این بلوا و بلای تاریخی گندزدایی می کنند، شگفت رویدادی فرخنده است.

خیزشِ سراسری کنونی را باید آغازِ دورانِ تازه ای برای رهایی از تاریکی هزاره ی گذشته و گام نهادن به روزگارِ روشنگری دانست. روزگاری که در آن زن، زندگی و آزادی، زمینه سازِ آبادی و شادی ایران و مردمان باشد.

اینک عشق،
سیل ستاره ای ست
که خیابان را بسوی سپیده می برد.

روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دکتر شهلا عبقری: امسال جوانان ایران ثابت کردند که از نوادگان کوروش بزرگ اند

Read Next

تبریک روز کوروش بزرگ با زبان های مختلف در سراسر ایرانزمین: هدیه تئاتر نسیم خاور به بنیاد میراث پاسارگاد