از تو می گفتم ـ شعری از آرزو نوری

از تو می گفتم
و کلمات
پروانه هایی بودند نامرئی
در فضای اتاق

از راه رسیدی …
حرفهایم ناتمام ماند
و سوزن هایی از سکوت
پروانه ها را
به دیوار دوخت

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیست و یکم آذر، روز نجات آذربایجان: برنامه ای از چالش، با حضور دکتر محسن بنائی و آقای اتابک فتح الله زاده

Read Next

پس از بی آبی رودهای اصفهان، نوبت ویرانی پل های آن رسیده است