اسفندگان یا اسپندگان روز ستایش زمین و ادای احترام به زمین خجسته باد

اسفندگان یا اسپندگان روز ستایش زمین و ادای احترام به زمین خجسته باد

  اسفندگان یا اسپندگان روزی است که در دوران باستان،  روز ستایش زمین و ادای احترام به زن و سپاس از او شناخته می شد. در این روز مردها هدایایی به زنان می دادند و از یاری و همراهی آن ها سپاسگزاری می کردند.

بخش ویژه اسپندگان

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نوسازی و گسترش قصر «پدر یتیمان و شوهر بیوه زنان» به پایان رسید

Read Next

ژورنال سپهر اندیشه منتشر شد: ترس، کارکردهای اجتماعی آن، چیرگی بر آن