اسپندگان روز ملی زن و زمین خجسته باد

تاریخچه جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان 

بیست و نهم بهمن تا ۵ اسفند هفته ی جشن ملی زن و زمین

سپندارمذگان، یکی از جشن های ملی ایرانیان است که از دوران هخامنشیان تا کنون با ما بوده و به نام روز زن و زمین خوانده می شود.

این روز در واقع ستایشی بوده از ایزدبانو سپندارمذ. ایزد بانویی که وظیفه اش نگهبانی از زمین و سرسبزی و زیبایی آن است؛

به همین دلیل نیاکان ما در چنین روزی به همسران و مادران هدیه می دادند و از آنها قدردانی می کردند. در عین حال در این روز این زنان بودند که می توانستند مردی را که دوست داشتند برای زناشویی انتخاب کنند

در تقویم یزدگری این روز در دوران باستانی در پنجم اسفند برگزار می شده

با توجه به تغییر ساختار گاه‌شمار خورشیدی یا خیامی،  و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال، این روز مصادف می شود با ۲۹ بهمن ماه

ما در بنیاد پاسارگاد از سال ۲۰۰۵ همیشه جشن سپندارمذگان را از۲۹ بهمن تا پنجم اسفند برگزار کرده ایم. یعنی در واقع یک هفته برای بزرگداشت روز ملی زن در فرهنگ سرزمین مان

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

استاد علی اکبر سرافراز باستانشناس برجسته ایرانی درگذشت

Read Next

دو شعر از افشین بابازاده