اعتراض به ربودن بابایی

ابراهیم بابایی کجاست

.برخی از کاربران توئیتر دوشنبه شب با راه اندازی طوفانی توئیتری با استفاده از هشتگ «ابراهیم کجاست» به ناپدید شدن  ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی، اعتراض کردند.

آرش صادقی زندانی سابق که مدتی با ابراهیم بابایی هم بند بوده از شرایط وخیم جسمانی بابایی نوشته و گفته است که: «ابراهیم هشتاد روز پیش زمانی که قصد خروج از کشور را داشت در شهر ماکو توسط مامورین جمهوری اسلامی ربوده شد. در قبال این آدم ربایی سکوت نکنیم.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زبان باز، چشم بسته، تازه ترین کتاب بتول عزیز پور منتشر شد

Read Next

باج گیری 530 میلیونی حکومت اسلامی و آزادی نازنین زاغری