اعتراض یک نماینده مجلس اسلامی به طرح حراج آثار تاریخی و فرهنگی ایران

درپی طرح فرهنگ ستیزانه ی «استفاده بهینه از اشیای باستانی» یا رسمی شدن چپاول و حراج آثار تاریخی ایران  بالاخره یک نماینده مجلس اسلامی صدایش بلند شد و علیه این طرح  سخن گفت. رحمت الله نوروزی نماینده گلستان با تاکید بر اینکه «ما ملتی متمدن و با فرهنگ هستیم و نباید فرهنگ و تمدن خود و همچنین افتخارات‌مان را حراج کنیم»، گفت: ما صاحب میراث گران‌بهای فرهنگی هستیم؛  تمدن ایرانی در دوران باستان دارای غنای فرهنگی بود به گونه‌ای که سلسله‌های حکومتی نظیر سلوکیان به ایران آمدند تا بر ما غالب شوند، اما تحت تاثیر فرهنگ و تمدن ما قرار گرفتند»

در حال حاضرنمایندگان فرهنگ ستیزی که این طرح را به مجلس داده بودند. به دلیل اعتراض های مردمان فرهنگ دوست «انصراف موقت» داده اند. باید توجه داشت که این انصراف موقت ممکن است با خوابیدن سر و صدا دوباره مطرح شود و این بار به تصویب برسد. این نوع عقب نشینی های موقت ویرانگران و فرهنگ ستیزان حکومت اسلامی، در پی سر و صدای مردمان همیشه بوده اما در بیشتر اوقات با خوابیدن سر و صدا آن ها کار خودشان را کرده اند.

شاید یکی از دلایلی که رحمت الله نوروزی در بین این همه به اصطلاح نماینده چنین اعتراضی کرده، این باشد که او کارشناس تاریخ است و نمی تواند چون بیشتر نمایندگان و مسئولینی باشد که درکی از تاریخ و فرهنگ و میراث فرهنگی سرزمین مان ندارند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کاوش جدیدی در قلعه دوران ساسانیان در بندر سیراف

Read Next

جایزه شجاعت اخلاقی، برای مسیح علی نژاد، برای تعهد به حمایت از حقون بشر