اعتراف پایگاه جهانی تخت جمشید به دانش و توانایی مهندسی و معماری دوران هخامنشی و مقایسه آن با امروز ایران

اخیرا پایگاه جهانی تخت جمشید با اشاره به بارندگی های اخیر گفته است که تخت جمشید از خطر سیلاب نجات پیدا کرده است. و در توضیح درایت و تدبیر مهندسان دوران هخامنشی را «نابغه» خوانده و «توان و دوراندیشی شاهکار معماری دوره هخامنشی» را تحسین کرده است. (*)

این پایگاه ویدئویی را نیز منتشر کرده که در آن نشان داده می شود در روزهایی که استان های جنوبی ایران گرفتار سیل و ویرانی بودند؛ سیل گیرهای باستانی تخت جمشید چگونه آب تمامی شبکه کانال های زیرزمینی را از محوطه تخت جمشید به بیرون رانده است.

توجه داشته باشید که همین سه هفته قبل سیل در شیراز ویرانی های عظیمی به بار آورد و جان تعدادی از هموطنان ما را گرفت. و توجه داشته باشید که در مهر ماه گذشته  ترابی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز گفته بود: «به سبب عدم رعایت ضوابط شهرسازی در ارتفاعات شمال غرب شیراز، خطری بدتر از سیل سال 1398 جان صدها هزار نفر از شهروندان شیراز را تهدید می کند… .متأسفانه اخیراً بحثی در حوزه توسعه شهر شیراز از سمت شمال‌غرب مطرح است که سبب نگرانی فراوان در جامعه علمی و شهرسازی و دوستداران شیراز و محیط زیست شهری شده و  اتفاقی که در سنوات گذشته افتاده شائبه کوه‌خواری و زمین‌خواری توسط دستگاه‌های دولتی را مطرح کرده است»

آیا در هر ذهن خردمندی این مقایسه بوجود نمی آید که چرا ما این همه به عقب رانده شده ایم؟  و این تاسف عمیق را نباید داشت که چگونه در قرن بیست ویکم حکومتی بر سرزمین ما مسلمط است که در نادانی، فساد، ناکارآمدی در کل تاریخ ما نظیر ندارد؟

چرا تخت جمشید را سیل نبرد

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مسعود سپند، نویسنده و شاعر ایراندوست درگذشت

Read Next

نسخه دیگری از کتبیه ی سنگی خشایارشاه کشف شد و، این بار به خط ایلامی