افزایش روز افزون  سرقت، تخریب، و حفاری های غیرمجاز آثار تاریخی غیرمذهبی در ایران

همزمان با اظهارات مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، مبنی بر کاهش تخریب عمدی آثار تاریخی در یک سال اخیر، آمار هایی که تا قبل از کرونا از همین وزارتخانه به دست آمده نشان می دهد هر سال، تعداد تخریب های و سرقت و حفاری غیر مجاز و غیره بیشتر از سال قبل بوده است.*

از سویی دیگر احمدی روئینی در نشست خبری هفته میراث فرهنگی اعتراف کرده که: حفاری‌های غیرمجاز در همین یک سال اخیر نیز افزایش داشته و حتی مرگ حفاران غیرمجاز هم بیشتر شده است.

جدول های زیر نیز از سالنامه وزارت میراث فرهنگی گرفته شده با توجه به این مهم که آمارهای منتشر شده از مسئولین حکومت اسلامی همیشه همه چیز را چندین برابر کمتر نشان داده اند. سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی نشان می دهد که در سال قبل فقط حفاری‌های غیرمجاز به ۶۰۶ مورد رسیده است.

.و باید توجه داشت، در سرزمینی که هیچ حرکت و رفت و آمدی از چشم ماموران امنیتی پنهان نمی ماند، چگونه این همه «حفاری غیرمجاز» انجام می شود. آن هم حفاری هایی که نیاز به انواع و اقسام وسایل و ماشین آلات دارد.

در زیر آمارهایی ست که در سایت ایسنا و برخی سایت های دیگر منتشر شده است:

آماری از تخریب، حفاری و سرقت آثار تاریخی*

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

همبستگی ملی و نوسازی مفاهیم سیاسی ـ نادر زاهدی

Read Next

سرود حکومت اسلامی هرگز سرود همه مردم ایران نیست ـ اسفندیار منفردزاده