ایزد بانویی همچنان در خطر – در ارتباط با تصمیم تازه درباره معبد آناهیتا

امروز دهم نوامبر ۲۰۲۳ مسؤلین میراث فرهنگی حکومت اسلامی تصمیم گرفته اند که معبد آناهیتا در کنگاور را با برخی دیگر از آثارفرهنگی کرمانشاه را همراه با عراقی ها به طور مشترک برای ثبت جهانی به یونسکو بفرستند.

آناهیتا در فرهنگ کهن ایرانی به عنوان  فرشته و یا ایزد بانویی ست  که نگاهبان آب، زیبایی و زایندگی بوده است 

تا زمان حمله اعراب معابد و مجسمه های او در سراسر ایران وجود داشت و مورد علاقه مردم بود. اما  پس از اسلام بسیاری از مجسمه های او شکسته و معابد او ویران شدند.

گذشته از اهمیت استوره ای این خدا زن تاریخ ایران، معابد او از آثار زیبای تاریخ ایران هستند

در دوران رضاشاه، معابد او مورد توجه و مرمت قرار گرفت و در سال ۱۳۱۰ مشهورترین آن، معبد کنگاور ، از نخستین آثار ملی فرهنگی ایرانیان بود که به ثبت ملی  رسید

پس از انقلاب اسلامی معابد او به ویژه معبد کنگاور مورد بی توجهی عمدمی و غیر عمدی قرار گرفته و به مرور  ویران شدند. و در عوض محوطه ی مسجد کوچکی را که در حریم تاریخی معبد قرار داشت دهها برابر وسعت دادند و با عملیاتی چون کندن جاده برای این مسجد بخش هایی دیگری از معبد را گرفتار ویرانی کردند

این ویدیو ۹ سال پیش تهیه شده است، وقتی که حکومت اسلامی با گسترش مسجد چسبیده به  معبد آناهیتا لطمه های زیادی به حریم این محوطه ی تاریخ زد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نگذاریم حکومت اسلامی نام، و هویت جشن ها و آیین های ملی ما را تغییر دهد – شکوه میرزادگی

Read Next

زنان، و ضرورت اسلام هراسی (به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) ـ شکوه میرزادگی