ای نور لمس شوندهِ من ـ شکوه میرزادگی

ای نور لمس شوندهِ من
ای آتش همیشه روشن!
از سوزاندن کدام بی خردی زاده شدی
که خورشید وار می درخشی
و به تاریخ هزاران ساله ی سرزمینم
رنگ روشنایی و مهر می پاشی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برخی گفته ها درباره دکتر اردشیر بابک نیا

Read Next

زرتشت ـ نقاشی