باج گیری 530 میلیونی حکومت اسلامی و آزادی نازنین زاغری

نازنین زاغری  شهروند ایرانی بریتانیایی موفق شد از ایران خارج شود.

همکار وبسایت امنیتی مشرق نیوز فیلم کوتاهی از سوار شدن او به هواپیما را منتشر کرد

و خانم زاغری را « سرشبکه سرویس جاسوسی انگلیس» نامید.

تولیپ صدیق، نماینده مجلس عوام بریتانیا نیز عکسی از او در هواپیما منتشر کرد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعتراض به ربودن بابایی

Read Next

چهره زرتشت در گزارش مسلمانان ـ دکتر محسن بنائی