بازنگری در مفهوم«زن» – ژانین پارسا

 

در این نوشتار کوتاه سعی دارم بیش از اینکه به مسائل جزئی بپردازم مسائل کلی و نکات مهم را یاداوری کنم که از نظر من در این شرایط اجتماعی اقتصادی و برهه زمانی حساس میتوانند بسیار پراهمیت باشند.

اول؛ مفهوم زن یک مفهوم گسترده هست که من سعی میکنم به تعریف دوبوار برسم: هرفردی که مرد نباشد و آن دگری در نظر گرفته شود، به نوعی زن است.

متاسفانه در بین فعالین اجتماعی در رمینه حقوق زنان افرادی را میبینیم که به هیچ وجه حقوقی برای زن های اقلیت قائل نیستند (مثل ترنس ها و لزبین ها).

هنوز چندماه از سخنرانی هاید پارک لندن توسط گروهی از فمینیست ها و کتک زدن یک ترنس زن شصت ساله توسط سخنران، نگذشته!

هنوز یک سال از کشته شدن یک فعال ترنس در پاکستان نمیگذرد که وقتی به بیمارستان انتقال یافت پزشکان از درمان وی ممانعت کردند!

اینها نمونه هایی از خشونت های مرگبار علیه ترنس ها هستند.و فعالین حقوق زنان باید خود را موظف بدانند علاوه بر پوشش تمام مسائل زنان در جامعه،مسائل و حقوق ترنسجندر ها را نیز بررسی و تحلیل کنند قرار دهند.

دوم؛مساله مهم تری که بعقیده بنده اهمیت فراوانی دارد نحوه تحلیل آمار است.هرروزه آمار و ارقام گوناگونی از انواع خشونت ها و رفتارهای خشونت آمیز و نقض حقوق زنان منتشر میشود اما این آمار و ارقام باید چگونه تحلیل شوند؟

به اعتقاد من باید تحلیل ها ریشه ای باشند و از پایه و اساس نقد کنند و تحلیل را در اجتماع و از زوایای مختلف و در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی روانکاوانه بسط دهند.اگر ریشه ی یک سیستم بیمار باشد و بیماری آن به شکل یک سوژه ی مادی مشخص شود بسیار بهتر میتوان شناختی کامل از مشکل بدست آورد و به تبعش به آن مبارزه کرد.

سوم؛یکی از مهم ترین مسائلی که شاید اگر امروز ما در جای دیگری از جهان بودیم نیازی به گوشزد آن نبود اما امروزه با توجه به شرایط فرهنگی حاضر بسیار حائز اهمیت است؛آموزش های اولیه به زنان است.آموزش های اولیه به زنان میتواند شامل آموزش های اولیه در خصوص تمام موضوعاتی باشد که بدلایل تابو بودن و شرایط فرهنگ مذهبی حاکم،به مشکلاتی حل ناشدنی و گاهی تا سالها گنگ و عذاب آور بدل میشوند.

از آن جمله میتوان از موارد زیر نام برد:آموزش شناخت گرایش جنسی و جنسیت خود،آموزش مسائل جنسی و جلوگیری از بروز بیماری های جنسی،آموزش در رابطه با دوره عادت ماهیانه و مسائل پیش رو و بسیاری دیگر از تابوهایی که زندگی زنان را در کشورهای سنتی تا سالها مختل کرده است.

دلیل اصلی تاکید بنده بر مورد سوم،این است که اصولا برای رسیدن به مورد دوم گفته شده و مبارزه ریشه ای علیه مردسالاری و سیستم اجتماعی از اساس نابرابر،نیاز به یک سوژه فعال داریم که در شرایط کنونی این سوژه فعال در معرض نابودی جسمی و روانی توسط تابوها و کلیشه هاست و بنظر من باید در عین حال که آگاهی در برابر مسائل ساده روزمره که به تابو بدل شده اند،انجام میشود اگاهی از شرایط اجتماعی اقتصادی و ریشه های این نابرابری در تمام سطوح جامعه نیز آموزش و بررسی گردد.

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بخش هایی از کوه هزاران ساله «تبرک» و معبد آناهیتا «بی بی شهربانو» در خطر ویرانی ست

Read Next

فراز و فرود فرقه دموکرات و نجات آذربایجان، به روایت اسناد محرمانه آرشیوهای شوروی ـ به مناسبت 21 آذر، روز نجات آذربایجان