بازگشتی دیگر به دوران قاجار: پارک های ایران زنانه مردانه می شود

 

بازگشتی دیگر به دوران قاجار: پارک های ایران زنانه مردانه می شود

امروز یازدهم آوریل 2022 روشن شد که حکومت اسلامی به طور جدی به یک نوع جداسازی جنسیتی جدید دست زده که می تواند اثرات بسیار بدی بر روابط کودکان و خانواده ها داشته باشد. امروز بنا بر گفته محمد آقاامیری عضو شورای شهر تهران «قرار است در طول سال جاری در 352 پارک تهران برای جلوگیری از ورود مردها حصارکشی شود».

در همه جای دنیا پارک ها علاوه بر همه ی امتیازاتی که دارد، محلی ست برای گردش های دسته جمعی خانواده ها در روزهای تعطیل. جدا کردن زنان و مردان در پارک ها از هم  و بدتر از آن جدا کردن کودکان از پدرانشان اثرات بسیار بدی در ذهن کودکان به جای خواهد گذاشت.

به گفته همین عضو شورای شهر تهران پارک ها حصار کشی می کنند و به آن نام «بوستان مادر و کودک» خواهند داد و این پارک ها نگهبان هم خواهد داشت  و اجازه نمی دهد جز مادر و کودک کسی وارد این فضا شود.»

او همچنین گفت :« شهرداری تهران برنامه‌ریزی و اجرای این حصارکشی جنسیتی را برعهده خواهد داشت و تاکنون نیز «در جاهای مختلفی تبلیغ» این حصارکشی صورت گرفته است».

این عضو شورای شهر تهران انتقادها به این حصارکشی را «سیاه‌نمایی» و منتقدان را «عده‌ای غرض‌ورز و با ذهنیت منفی» توصیف کرد و گفت«اجرای این طرح به این دلیل است که یک مادر به دور از چشم نامحرم به راحتی بتواند با فرزندش بازی کند.»

او تاکید کرد: «ما برای امنیت بانوان پارک‌ها را زنانه – مردانه کردیم»

البته توجه داشته باشید که پس چندی باید تکلیف «پسران بالغ» را نیز روشن کنند و آن ها را نیز از مادر جدا کرده و به قسمت مردانه پارک یا به پارک های مردانه بفرستند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هنرمندان بی خیال و بی رگ در مراسم افطار رییسی

Read Next

شیرزن های باستانی ایران را از چشم آیت الله ها دور نگاهدارید