با کارگران ما چنان برخورد می‌شود که در قرون وسطا با بردگان

آیا این فاجعه نیست،  در کشوری که از نظر منابع طبیعی از ثروتمندترین کشورهای جهان است کارگران، یعنی گردانندگان چرخ‌های تولید یک کشور، در اعتصاب های خود فریاد بزنند: گرسنه‌ایم… گرسنه؟!،

و به خاطر همین اعتراض به گرسنگی خود و خانواده و کودکان بی‌پناهشان به زندان بیفتند٬ شلاق بخورند و یا کشته شوند؟

حتی گفتنش تلخ و سخت است! اما باید پذیرفت که امروز، زیر سلطه‌ی حکومت اسلامی، ما در وطن‌مان دیگر کارگر به معنای واقعی و امروزین آن نداریم و با کارگران ما چنان برخورد می‌شود که در قرون وسطا   با بردگان.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گرامی باد روز جهانی کارگر. سپاس به کارگران حقوق از دست داده ایران

Read Next

نگاهی کوتاه و سریع به وضعیت کارگران، در تاریخ چند هزار ساله ی ایران ـ شکوه میرزادگی