برای  به پایان رساندن  مستند «در جستجوی کوروش بزرگ» سازمان سپنتا را یاری دهید

   چهاربخش از مستند درباره کوروش بزرگ به  همت سیروس کار؛ پژوهشگر زندگی کوروش بزرگ، هم اکنون آماده شده است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ویرانی عمدی یافته های ایلامی و هخامنشی؛ و گریه های یک باستانشناس دلسوز و ایراندوست

Read Next

تجمع اعتراضی معلمان درایران پنجشنبه 21 آوریل 2022، در 30 استان ایران