برخی از آثار اسفندیار منفردزاده

آقای اسفندیار منفردزاده
برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400
در رشته ی هنر

:برخی از ترانه ها و هنگ های متن فیلم

Preview YouTube video Sokoot Silence Golshifteh Farahani Music by Esfandiar Monfaredzadeh, Lyrics by Pouyan, Played by the Aram Orchestra, Video Work by Sara Raha

Preview YouTube video فیلم ایرانی قدیمی – Gheisar Full Movie فیلم قیصر نسخه کامل

Preview YouTube video فیلم ایرانی قدیمی – Reza Motori – فیلم رضا موتوری

Preview YouTube video Toghi 720p HDTV /نسخه کامل و رنگی شده فیلم طوقی

Preview YouTube video Dash Akol 1350 داش آکل

Preview YouTube video Balooch بلوچ ۱۳۵۱

Preview YouTube video فیلم ایران قدیم – Nefrin نفرين ۱۳۵۲

Preview YouTube video Gavaznha-Behrouz Vosoughi بهروز وثوقی درفیلم گوزنها

Preview YouTube video فیلم قدیمی – ‫غزل با شرکت فردین، فرامرز قریبیان، پوری بنایی Ghazal‬‎

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفته ها و نوشته ها درباره اسفندیار منفردزاده

Read Next

دکتر آجودانی، شخصیت سال 1400