برخی عکس های دکتر ماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی
برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400
در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفته ها و نوشته هایی درباره فرد هرینگتون

Read Next

گفته ها و نوشته هایی درباره دکتر ماشاالله آجودانی