بر پشت شیر ، به مجیدرضا رهنورد در سالگرد زادروز او ـ شکوه میرزادگی

                            

یاد وطن که می کنم

بوسه به دست هایت می زنم

خورشید می خندد و

دوباره طلوع می کند

خورشید که می آید

خدا زنی می درخشد

بر مردمک چشمانم

برپشت شیر می نشینم و

                        می تازم

                        تا آزادی وطنم

______________________

شکوه میرزادگی

خرداد 1402- جون 2023

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آیا هگمتانه، نخستین پایتخت ایران، با همه ی بناهای تاریخی، و همه ی ثروت های افسانه ای، امسال جهانی خواهد شد؟

Read Next

آیا این یک فاجعه ی آموزشی نیست؟گرفتن دیپلم با پذیرش کتبی دین اسلام، حجاب و دیگر اجبارهای حکومت اسلامی