بستری شدن اجباری سامان یاسین در بیمارستان روانپزشکی، پس از شکنجه و محرومیت از وکیل

سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ – بستری کردن اجباری سامان یاسین، خواننده رپ محبوس چند روز پس از آن که سامان خواستار رسیدگی عادلانه به وضعیت پرونده خود شده بود، نشان‌دهنده تداوم استفاده حاکمیت جمهوری اسلامی از مسائل درمانی و پزشکی به منظور سرکوب مخالفان خود است. امری که آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین موجود در ایران است. سامان یاسین پیش‌‌تر برای اجبار به اعتراف به شدت شکنجه شده بود.

کمیته حقیقت‌ یاب سازمان ملل باید این نقض آشکار حقوق بشر را مستند کند. سازمان ملل و رهبران جهان نیز باید تدابیری اتخاذ کنند تا از جمهوری اسلامی بخواهند تا از اعمال خشونت، شکنجه، درمان اجباری پزشکی و بازداشت خودسرانه جهت سرکوب مخالفان  خود دست بردارد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «حکومت جمهوری اسلامی در ایران سابقه تاریکی در استفاده از شکنجه و بستری کردن اجباری زندانیان سیاسی در بیمارستان روانپزشکی برای وادار کردن آنان به اعترافات دروغین دارد.»

هادی قائمی با تاکید بر این نکته که هدف مقامات جمهوری اسلامی سرکوب هرچه شدیدتر مخالفان است، گفت: «با این حال ایرانیان حاضر به تسلیم شدن نیستند. صدای عدالت‌‌خواهی آنان باید در سراسر جهان با همان شدتی تقویت شود که محکوم کردن حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر.»

سامان یاسین؛ شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل و بستری شدن اجباری در بیمارستان روانپزشکی 

سامان یاسین، خواننده رپ ۲۷ ساله کرد، پس از  گذشت ۱۰ ماه از بازداشتش، سکوت خود را شکست و در یک فایل صوتی که از زندان منتشر شد درباره وضعیت پرونده خود نکاتی را مطرح کرد. سامان یاسین نه تنها در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده است تا ناچار به اعترافات ساختگی شود بلکه از دسترسی به وکیل انتخابی هم محروم بوده و در نهایت نیز به اجبار به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شد.

برگرفته از کمپین حقوق بشر

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

امیرطاهری:‌ ایران و افسانه امپریالیسم آمریکا

Read Next

هیچ امیدی با این حکومت به فردای میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیست