بلژیک اسدالله اسدی را آزاد کرد

اسدالله اسدی که به دلیل “برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری تروریستی” در بلژیک محکوم شده بود به تهران بازگشت. او با وساطت عمان با امدادگر بلژیکی محبوس در ایران مبادله شد. بسیاری این را “مبادله تروریست با توریست” نامیده‌اند.

اگر آزادی یک جنایتکار و یک همدست حکومت اسلامی برای ما ایرانی ها سخت است باید بپذیریم که برای بلژیکی ها آزادی هموطن امدادگر بی گناهشان شادی آفرین است اما این اروپایی ها یک چیز را نفهمیده اند که با این نوع مبادلات حکومت اسلامی با خیال راحت جنایتکاران بیشتری را به کشورهایشان خواهند فرستاد و بی گناهان بیشتری را اسیر خواهند کرد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ایران از نظر نبود آزادی مطبوعات، و سرکوب روزنامه نگاران در بین 180 کشور جهان در رده 177 در جهان قرار دارد 

Read Next

تحریم خرید اجناس کشورهای حامی حکومت اسلامی، روشی مدنی، بی خطر و کارآمد