بهمن فصل مناسبی برای نرگس ها نیست – طاهره بارئی

بهمن فصل مناسبی برای نرگس ها نیست

میدانم!

ولی مگر فصل مناسبی هست برای نسرین ها و لادن ها ؟

جز برای دنده روی دنده افزودگان

فصلی مناسب برای هیچ گلی نیست

از وقتی زمان روی گاری دستفروشان چپه شد

و بهمن را فروختند با هیاهو به مغز برهنه ها

دیگر توقع چه دماسنجی ؟

و می خواهید چه کسی تنظیم کند حرارت را با جان نازک گلها

گلفروش های محل کبریت می گیرند زیر فتیله فصل، تا بهار کنند

حساسیتشان را بسنجید با همین حکایات

توقع داشتید بگذارند زمین به آهنگ خودش بچرخد

و گلها را بپزد با شیره جان خودش ؟

خودم به چشم خودم دیده ام

با فندک بیدار می کردند گلهای ناز را

آنهم برای روز حراج و پیش فروش

توقع داشتید کدام باد ببرد این بوی جزغاله را ؟

بوئیدن عطر یادتان رفته؟

باید خودتان را مخفیانه برسانید به مکاشفه تقطیر

نمی اندیشد بهمن جز به خالی کردن شیشه ها از اکسیر

شما حداقل صفی، قرارگاهی از شیشه های خالی در اختیار خواهید داشت

اگر به این مکاشفه مخفیانه

و تولید عطر

بسائید دست

و گر نه جای شیشه های عطر در قفسه های تهاجم بهمن نیست

آنها عید را در برابر یک کلاه نمدی

با اسکناس های چرک فروخته اند

می شنوید؟ با اسکناس های چروک و چرک

مکاشفات ِشما را صدا میزند عید

تا با هزاران هزار عطر پیچیده در دسته های گل

یک روز آفتابی بگوید سلام

در آستان یک جهان تر وتازه

و بهمنی که درش را کیپ بسته پشت سر

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تورج دریایی و ادامه سنت ترجمه خودسرانه اسناد تاریخی – دکتر مسعود امیرخلیلی

Read Next

باور کنید! – شکوه میرزادگی