بهمن قبادی، در برنامه ای از فرداد فرحزادی، از حس هایش می گوید، از کرد و بلوچ و ترک و عرب، و فارس و از ایرانی که عاشق آن است

Read Previous

برای فرهاد میثمی، اثر: نستور رخشانی

Read Next

آوای تبعید شماره 32 (ويژه نامه رضا براهنی) منتشر شد