بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد: مبارزه لشگریان روشنایی و مهر با مرگ اندیشان تاریکی

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد

امسال گوهر اندیشه ای که در قلب یلدای زیبای ما نهفته، بیشتر از سال های گذشته قابل درک است:

مبارزه لشکریان روشنایی و مهر، با مرگ اندیشان تاریکی؛ و پیروزی ناگزیر روشنایی.

نیاکان ما با توجه به عناصر طبیعت، باور داشتند که هر تاریکی و بیدادی در نهایت در برابر مهربانی خورشیدی که گوهر همیشه جاودان فرهنگ ماست، فرو خواهد ریخت.

 و چنین بود که در آستانه ی بلندترین و تاریک ترین شب زمستان، درختان همیشه سبز سروشان را آذین می بستند، و تا بامدادان، در کوچه و خیابان و بلندی های شهر، دمیدن خورشیدی را جشن می گرفتند، که بر تاریکی و برودت پیروز خواهد شد.

خورشید ستیزان، قرن هاست مردمان ما را گمراه کرده اند، که یلدا و دیگر جشن های ملی ما  خانگی و خانوادگی ست؛ چرا که هراس شان همه از همبستگی، شادمانی و به ويژه برون شد زنان ما از خانه بوده است.

امسال که هم یلدایمان جهانی شده، و هم لشگریان روشنایی ما به پا خاسته اند، بیایید چون نیاکانِ نیک کردارمان، و چون مردمان متمدن امروزی، در یکی از مهم ترین جشن های ملی مان، به کوچه ها و خیابان ها بریزیم و با سرود و شادمانی (که همیشه ترس بر جان اهریمن صفتان می اندازد) فرو ریختن اهریمن تاریکی را تماشا کنیم وبامدادان به خورشید روشنایی بخش آسمان سرزمین مان خوش آمد بگوییم.

با مهر و خرمی

شکوه میرزادگی

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

14 دسامبر 2022

———————————————

تاریخ برگزاری یلدا: چهارشنبه 30 آذر ـ 21 دسامبر

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

خبر مهم روز

Read Next

تاریخ برگزاری جشن جهانی یلدا: چهارشنبه 30 آذر ـ 21 دسامبر