به پیشباز بهار – پرتو نوری علا

 

بهار، با تردید میانه ندارد؛

تا خورشید، پردۀ ابر بشکافد

و سبزه برویَد از زمین،

پشتِ سرما را خم کرده‎ست، بهار.

 

این پرندۀ کوچک هم

از شکستنِ شاخۀ نازکی

که رویَش نشسته، نمی‎هراسد؛

پرواز را باور دارد

و به لرزش برگی،

یا ریزش شکوفه‎ای

به دلِ بهار می‎زَنَد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تنها نیروی جاذبه- شکوه میرزادگی

Read Next

عکس های چهارشنبه سوری سال های قبل