به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد: سال 1403 خورشیدی سال «آناهیتا ایزدبانوی ایرانی« نام می گیرد

به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد

سال ۱۴۰۳ خورشیدی

سال۱۴۰۳  ،سال آناهیتا، ایزدبانوی ایرانی 

بنیاد میراث پاسارگاد به رسم هر ساله ی خود، امسال نیز، در آستانه ی بزرگترین و مهم ترین عید و جشن ایرانیان، نامی را برای سالی که از راه می رسد انتخاب و پیشنهاد می کند.

این انتخاب، چون همیشه، در چارچوب نگاهداری و نگاهبانی از میراث های فرهنگی و تاریخی،  و به پاس ارزش های کم نظير این ثروت های ملی و جهانی ما بوده است.  میراث هایی که گاه به دلیل بی توجهی ونادانی در سایه مانده، و گاه افزون بر آن، چون چنددهه ی گذشته، به دلیل تبعیض های فرهنگی و ایران ستیزی در خطر ویرانی و یا نابودی قرار گرفته اند.

یکی از این میراث ها شخصیت ها و یا اسطوره ها و نمادهایی بوده اند که به دلیل استثنایی بودن در حوزه های علمی، ادبی، و فرهنگی دهش های مهمی به تاریخ سرزمين ما و به جوامع بشری داشته اند و می توانند در «فهرست میراث ملی یا حافظه جهانی یونسکو» نیز قرار گیرند.

بر همین اساس امسال بنیاد میراث پاسارگاد، در آستانه سال 1403 خورشیدی سال نو را سال« آناهیتا ایزدبانوی ایرانی» می نامد تا علاوه بر آشنایی بیشتر ایرانیان با این نماد اسطوره ای، نظر فرهنگ دوستان ایران و جهان را به ویرانی های عمدی و غیر عمدی چند سال اخیر معابد و آتشکده های آناهیتا جلب کند. 

آناهیتا ایزد بانویی ست، که در اسطوره های ایرانی و غیرایرانی به عنوان زنی شناخته می شود که نماد قدرت، پاکیزگی، و نگاهبانی از آب ها و باران هاست،  ایزد بانویی که در عین حال نماد یک دوره فرهنگی درخشان در تاریخ ایرانزمین بوده است. بانویی که هم خدای خرد «اهورامزدا» و «زرتشت، دانای بزرگ» او را ستایش می کردند، و هم مردمان ایران (مرد و زن) در چنان جایگاهی بودند که برایشان حتی خدایی زنان قابل درک بود.

به این ترتیب بنیاد میراث پاسارگاد با نام گذاری سال 1403 ایرانی به نام آناهیتا، همه ی فرهنگ دوستان را به یاری می طلبد تا بتوانیم با توسل به قوانین بین المللی حفظ آثار تاریخی، از ادامه ویرانی های عمدی معابد و آتشکده های آناهیتا جلوگیری کنیم.

بیایید نوروز زیبای جهانی و سال نوی ایرانی مان را امسال با نام بانویی آغاز کنیم که در بخش بزرگی ازفرهنگ و تاریخ مان، نماد خورشید بود، و  نماد ایزدی که به آب ها فرمان می داد تا زشتی ها و آلودگی ها را از سرزمین مان پاک کنند. 

نوروز زیبا، و سال نوی ایرانی بر همگان خجسته باد

با مهر وخرمی 

 شکوه میرزادگی – سخنگوی «بنیاد میراث پاسارگاد»

اسفند ۱۴۰۲- مارچ ۲۰۲۴

 

۲۰۲۴ – ۱۴۰۳لینک  به بخش نوروز

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هشتم مارچ: گفتگویی از سودابه چمن آرا با شهران طبری

Read Next

چهارشنبه سوری، جشن ملی آتش و شادمانی خجسته باد