بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد خطاب به باستانشناسان و فرهنگ دوستان در ارتباط با کنسرت در تخت جمشید

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد

خطاب به باستانشناسان و فرهنگ دوستان در ارتباط با کنسرت در تخت جمشید

این روزها با اعلام خبر «برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در تخت جمشید» ایرانیان زیادی نگران این اثر با ارزش جهانی خود شده اند. به ویژه که گفته می شود؛ اسپانسر این برنامه یکی از شرکت های مرتبط با سپاه پاسدارن است

تجربه ۴۵ سال گذشته نشان داده که حکومت اسلامی حاکم بر ایران نه تنها کمترین ارزشی برای این آثار ملی قائل نیست بلکه به عناوین مختلف سعی در تخریب یا ویرانی آنها را داشته است.

روشن است که این نوع کنسرت ها هم فقط با هدف در آوردن پول از مردمانی ست که عاشقانه میراث تاریخی و فرهنگی خود را دوست می دارند و نمی دانند که این عملیات بدون توجه به سلامت این آثار انجام می شود.

بنیاد میراث پاسارگاد» از باستانشناسان ایراندوست و فرهنگ دوستان در ایران تقاضا دارد  اگر می بینند این کنسرت کوچکترین لطمه ای به آثار تاریخی تخت جمشید و یا حریم این اثر جهانی یونسکو می زند ساکت نباشند و نظرات« خودشان را با مردمان ایران که مالکان اصلی این آثار هستند، و سازمان آموزشی یونسکو که موظف به حفظ  آثار جهانی می باشد در میان بگذارند.

با مهر و سپاس

سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

شکوه میرزادگی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دست گدایی برای حفظ و نگاهداری تخت جمشید، یکی از مهمترین آثار ایران و جهان

Read Next

خاکسپاری و مرگ دردناک یکی از اعضای قدیمی «سازمان فدائیان خلق» – اختر قاسمی