بیانیه جبهه ملی ایران – خارج کشور: شکست حجاب بانان در برابر مقاومت زنان

مبارزه زنان ایران بویژه دختران از همان اوائل برقراری حکومت جمهوری اسلامی و مطرح شدن حجاب اجباری شروع شد. تظاهرات زنان در خیابان های تهران مهر باطل به طرح مساله حجاب اجباری زد، که در رسانه های همگانی منتشر و منجر به عقب نشینی مرتجعین در تهران گردید.

از همان زمان مزدوران حزب اللهی، بطور مستمر با انواع ترفندها لزوم پوشش اسلامی به ویژه موی سر زنان را پی گیری کرده و فشار بر زنان را هرروزه افزایش دادند. در اوائل سال ۱۳۶۲ با تصویب قوانینی فرمایشی در مجلس شورای اسلامی برای مجازات زنانی که حجاب ندارند را به تصویب رسانیده و حجاب اسلامی را قانونی و اجباری کردند.

در سال ۱۳۹۶ کمپین ” دختران خیابان انقلاب ” برای ازادی پوشش شروع که توسط نیروی های امنیتی رژیم  به شدت سرکوب شد. اما از آن پس دختران مبارز با پوشش اجباری بویژه پوشاندن موی سر مخالفت و از هر فرصتی برای نپوشاندن موی سرخود استفاده کرده اند. در این راستا دختران مبارز بطور عملی درمقابل حجاب اجباری قیام و با بستن روسری خود به چوبی و ایستادن در بالای سکوب ها در معابر عمومی، به اعتراض خود شدت بخشیدند. لباس-شخصی های امنیتی رژیم شامل نیروهای ویژه پلیس و بسیج و یا در قالب ” گشت ارشاد ” و مأمورین نهی از منکر به  ضرب و جرح معترضان در خیابان ها پرداختند و دختران مبارز را به حبس، شکنجه و جریمه های نقدی محکوم کردند.

در سال ۱۴۰۱ بعد از قتل مهسا امینی در تهران توسط مزدوران گشت ارشاد، مردم از جمله بعضی از مسئولان با اعلام خشم و انزجار عمومی به قتل و جان باختن مهسا امین واکنش نشان دادند. واکنش ها در سراسر کشور ایران ادامه یافت و به پشتیبانی از آنان، ایرانیان مقیم خارج از کشور با راهپیمایی های چند صد هزارنفری از انقلاب دختران جوان ایران که به نام انقلاب «زن-زندگی-آزادی» شناخته شد پشتیبانی بعمل آوردند. انقلاب «زن-زندگی-آزادی» در سراسر کشورهای آزاد و دمکراتیک جهان بویژه پارلمان ها بازتاب یافته و رژیم اسلامی ایران را برای آزار و اذیت زنان و زندانی کردن آنان محکوم کردند.

مبارزه زنان ایران، همچنان ادامه دارد و رژیم با ترفندهای مختلف از جمله طرح قانون “عفاف و حجاب” در مجلس اسلامی وبه میدان فرستادن سرکوبگران رژیم به نام حجاب بانان، در خیابانها و معابر عمومی کوشش کرده اند که زنان بی حجاب را مجاب به پوشش اسلامی نمایند. لازم به یادآوری است که طرح «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت و به مجلس برگردانده شد. در نتیجه اقدامات حجاب بانان غیر قانونی و با فضاحت بیسابقه ای روبرو گردید. بویژه انتشار اسنادی توسط روزنامه های پرتیراژ تهران مبنی برپرداخت دستمزد های بسیار بالا به حجاب بانان، توسط وزارت کشور، به بی آبروئي هرچه بیشتر سران رژیم اسلامی افزوده است.

 این اسناد بیانگر آنست که وزیر کشور ” احمد وحیدی” پرداخت دستمزدهای کلان را با مهر” بسیار محرمانه ” به سازمانهای تحت پوشش وزارت کشور اعلام نموده است. این رسوایی درحالی است که وزیر کشور رژیم احمد وحیدی در مصاحبه ای اذعان داشت حجاب بانان خودسرانه عمل میکند و از جانب وزارت کشور مأموریتی ندارند. این ناکارایی وزارت کشور بازتاب وسیعی در رسانه ها پیدا کرد و بسیاری خواهان برکناری وی از وزارت کشور شده اند. در این رابطه شهردار تهران علیرضا ذاکانی نیز احمد وحیدی را به دروغگوئی متهم کرد.

رژیم جمهوری اسلامی بیش از هرزمان دیگر در برابر مردم ایران به ویژه زنان و خیزش انقلابی آنان رسوا گردیده است. این رسوایی که ناشی از وسعت فساد سازمانی، بی لیاتی، دزدی و وقاهت سردمداران رژیم سرچشمه می گیرد در سراسر ایران و جهان بازتاب گسترده ای دارد.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور اقدامات خودسرانه و غیرقانونی حجاب بانان، که با دستور«بسیار محرمانه» وزارت کشور به آزار، اذیت و زندانی و شکنجه زنان بویژه دختران جوان ایران دست می یازند را بشدت محکوم میکند.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

۶ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۵ اذر ۱۴۰۲

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جشن ملی سده جهانی شد

Read Next

تازه به دوران رسیده های مجازی – شکوه میرزادگی