بیانیه شماره یک «خانه مشروطه»

سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ آپریل ۲۰۲۳

خانه مشروطه
بنام ایران و ملت ایران

بیانیه خانه مشروطه دفتر مرکزی شماره یک

در این هنگام که از یکسو میهن عزیزمان ایران، بیش از پیش در اسارت رژیم دژخیمان جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولتمردان بی‌خرد خود گرفتار آمده و هر روز بر کشتار و به خاک و خون کشیدن فرزندان این مرز و بوم افزوده می‌گردد و نیز از سوی دیگر ایستادگی و جان‌فشانی و شجاعت بی‌بدیل مردم کشورمان از آغاز فتنه ۵۷ تا کنون، برآنیم که با حمایت و پشتیبانی بیش از پیش از این خاستگاه ملی میهنی، در راستای همبستگی بیشتر و اعمال فشارهای حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی، به صورت اقدامات جمعی و هماهنگ برای اعتراضات و اعتصابات عمومی، خود را دوشادوش هم‌میهنان درون مرز دانسته با آنان همگام و همراه شویم.

از این رو ما حامیان و پشتیبانان سامانه پادشاهی در راستای تحقق آزادی، رفاه و آبادی فردای ایرانزمین، تمام توان خود را درجهت ارتقاء بخشیدن، همکاری و عدم ازهم‌گسیختگی ایرانگرایان راستین، خردمند و دلسوز، به کار خواهیم گرفت.

ما برآنیم که با باورمندی به حق حاکمیت ملت ایران، پس از فروپاشی رژیم و با هدف دستیابی و رسیدن به شرایط مناسب انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، با پیروی از بیانیه جهانی حقوق بشر، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی‌طرف، به منظور برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام، انتخاب نمایندگان واقعی مردم ایران برای مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی ایران و سپس تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران، را بخش مهمی‌ از اهداف این شورا برمی‌شماریم.

امضاکنندگان این بیانیه بی‌شک با همگامی‌ با نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درون مرز ضمن پایبندی و ایمان راسخ خود برای رسیدن به آزادی و رهایی از دست این حکومت و تحقق حق حاکمیت ملت ایران، تنها به اتکا به صندوق رای دست در دست یکدیگر نهاده و اصول و اهداف خود را بدین شرح بر می‌شمارند:

۱ –ملت واحد ایران هویتی تاریخی دارد.
۲– حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران آرمان اساسی ما می‌باشد.
۳– پرچم ملی شیروخورشیدنشان ایران با سه رنگ سبز و سپید و سرخ.
۴– ما اعلاحضرت رضاشاه دوم شهریار ایران را مامور و نگهبان دولت موقت و هدایت کننده این مبارزه تا تشکیل مجلس موسسان می‌شناسیم.
۵– هیچیک از اعضای دولت موقت نباید و نمی‌تواند از فتنه‌گران ۵۷ و حامیان جمهوری اسلامی باشد.
۶ – جدایی دین از حکومت همراه با تضمین آزادی همه ادیان و باورها البته با پذیرش عدم دخالت در امور قانونی، اجرایی و قضایی کشور.
۷– برابری حقوق زن و مرد در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با در نظر گرفتن اصل شایسته‌سالاری، فرزانگی و ارج نهادن به حق والای زنان و مردان ایرانی در کنار یکدیگر.
۸– اجرا و تحقق حقوق ابتدایی و تعهد به رعایت منافع کودکان بر اساس پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک (بیستم نوامبر ۱۹۸۹).
۹ – تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه کشور مقننه، مجریه و قضاییه.
۱۰– حفظ و حراست در راستای شکوه پروری و آراستگی میراث تاریخی، فرهنگی و محیط زیست ایران.
۱۱– ایجاد فضای آموزشی سالم با پرهیز از هر نوع تبعیض ایدئولوژیک و برقراری عدالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی برابر برای همه فرزندان ایرانزمین.
۱۲– آبادگری و فراهم کردن رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی برای همه ایرانیان و ایجاد فضایی امن با پذیرش بازار آزاد و نیز با هدف افزایش توانایی‌های علمی‌ و تکنولوژیک در کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی بر اساس اصول انقلاب سپید شاه و مردم.
۱۳– پیگیری سیاست خارجی مسالمت‌آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی و تعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و سراسر جهان.
۱۴– ارتش ملی ایران تنها نیروی نظامی‌ در جهت دفاع از یکپارچگی سرزمین کشور ایران.

پاینده ایران
۱۱ مارس ۲۰۲۳

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر با خانه مشروطه تماس حاصل فرمایید.
دبیر هیئت موسسان: همایون هنربخش mashroteh@outlook.com

امضاکنندگان:
شیرین آوا (اسماعیل‌زاده)
نامدار بقایی یزدی
بهمن پاشایی
کـامـران سلطانپور
نادر شاملو
ابراهیم صالحی
محمد ضابطی
داود محسنی زاده
همایون هنر بخش

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیم ها و امیدهای «جنبشِ مَهسا» ـ علی میرفطروس

Read Next

گفتگوی منوتو، با وحید بهمن پژوهشگر تاریخ در ارتباط با ادعای حکومت اسلامی درباره حجاب در دوران باستان