بیش از همیشه نیاز داریم به شجاعت اخلاقی – طاهره بارئی

 

کسی نوشت به هابر ماس

وراست گفت

روشن تر از همیشه گفت

و درست تراز هابرماس

دامن گیر تراز فلسفه

گفت که فلسفه بشنود، هابرماس بشنود

دروغ رو کم کرده

در خود بلکه مچاله شود

 

شجاعت اخلاقی، شجاعت و اخلاق دارد توامان

ما به اخلاقیات شجاع رو می آوریم

تا لبانی را که قرقره میکنند واقعیت را یک سویه

و میریزند چون دست دسته ماهیان زنده زنده

به لجنزارهای پیش بینی ناشده

که کج و کوله می گویند

و تلف میکنند

بلکه جایگزین کنیم با سخن گوئی با لبان مصّمم

که شایان حمل سنگینی حقیقتند

و صندوقچه های ماهی و مروارید می گیرند از آب

باز میکنند

در سواحل کف آلود پیش بینی شونده

 

یکنفر از هابر ماس

و از بقیه ی ماس ها خواست

انگشت معوج هشدارشان را فرود بیآورند

بیش ازین شلیک نکنند عقرب های هوائی دستشان را

که رحم و عاطفه جا می زنندشان

بگذارند آرام گیرد اندکی بشریت

بر بستری ازالطاف  فلس های زبانزد

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سخنرانی شاهزاده رضاپهلوی در همایش سازمان مبارزه با یهودی ستیزی در موزه تالرنس (مدارا): ایران معبد ماست

Read Next

گفتگوی استثنايي علیرضا میبدی با دکتر محسن بنائی اندیشمند، و پژوهشگر تاریخ ایران